Jak działamy:

1 Rezerwacja terminu konsultacji

2 Rozpoznanie schorzenia kończyn dolnych
na podstawie zaświadczenia lekarskiego
lub wywiadu